Высшее образование и Болонский процесс

Аксіологічний потенціал державного управління освітою: Навч. пос. / Крижко В.В. - К.: «Освіта України», тв., 2006.- 224 с.
Навчальний посібник присвячений дослідеженню ціннісно-смислового змісту державного управління освітою України. Континуальний, історичний підхід до еволюції управління освітою, використання порівняльних методик дозволили досить вичерпно дослідити напрямки трансформації державного управління освітою.
Посібник орієнтований на науковців, управлінців освітньої галузі і магістрів за фахом «Управління навчальним закладом».

Ціна: 35,00 грн.

 

Інноваційні технології та реформа змісту освіти в контексті Лісабонської стратегії ЄС: Методичне видання. - К.: МОН України, 2007. – 195 с.
Основна мета методичного каталогу видань – на виконання Закону України від 18.03.2004 р. № 1629 – IV «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» та Державної програми інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки ознайомити працівників органів управління вищою школою, керівників, викладачів та науковців, аспірантів та магістрів закладів освіти та всіх, хто зацікавлений у вирішенні проблем модернізації національної системи вищої освіти в контексті Лісабонської стратегії ЄС і, зокрема, Болонського процесу.

Ціна: 14,00 грн.

Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник. / За редакцією В.Г. Кременя, К.: «Освіта України» – 2004. – 384 с.

 

 

 

 

 

Ціна: 38,00 грн

Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Монографія.. Мороз І.В.- К.:”Освіта України” – 2008. – 278 с.                            
Рекомендовано Міністерством освіти  і науки України  
Автор - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної  теорії Переяслав Хмельницького  державного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.
В посібнику розглянуто педагогічні умови та технологію запровадження кредитно – модульної системи організації навчального процесу на    економічних факультетах вищих навчальних закладів, які водночас є характерними для всієї системи вищої освіти.Монографія розрахована на фахівців у сфері вищої освіти, науковців, студентів. 

                                                                       Ціна: 34,00 грн

Антологія аксіологічної парадигми управління освітою.
Підручник Крижко В.В.-К. “Освіта України”, 2005 - 440с.,тв.

Підручник містить наукові, дидактичні та методичні матеріали із філософії освіти,педагогічної аксіології, акмеології та теорії управління. Аксіологічна парадигма розглядається а антологічній генезі та поліпарадигмальному полі.
 Для студентів педагогічних університетів, магістрів спеціальності “Керівник навчального закладу”, директорів шкіл, працівників закладів освіти.

 

Ціна: 43,00 грн

Развитие системы образования в Украине в 1995 – 2004 гг. / Николаенко С. - К.: «Освіта України», 66c.

 

 

 

 

 

Ціна: 20,00 грн

Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України.
Підручник. Вид. 2-ге. Кол. авторов.-К. “Освіта України”, 2005 – 404 с.    
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.  
Це видання є однією з перших спроб системного погляду на проблеми євроатлантичної інтеграції України.На основі сучасних концпецій та теорій міжнародних  відносин розкриваються види міжнародних процесів, дається грунтовна характеристика НАТО, як ефективної структури в забезпеченій стабільності і безпеки у євроатлантичному регіоні, аналізується еволоюція відносин між Україноюі НАТО, а також шляхи реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції України.
Рекомендується студентам,  аспірантам, викладачам ВНЗ, політикам, а також для широкого кола читачів. 

Ціна: 49,00 грн     

Кредитно-модульна система організації навчального процесу / Мороз І.В. - К.: «Освіта України», 2008. – 250 с.   

У довідникові розглянуто основні  складові структурного реформування вищої освіти в умовах Болонского процесу, подано матеріали щодо організації  навчального процесу в умовах кредитно – модульної системи. Довідник містить у собі глосарій, основні нормативні документи з даної проблематики. Метою цього видання є ознайомлення освітнього товариства з основними документами, прийнятими в рамках Болонського процесу.
Розрахований на  студентів та аспірантів вищих  навчальних закладів.

  Ціна: 22,00 грн     

Україна - НАТО в запитаннях і відповідях. - К.: «Освіта України», 2006.
Підготовлене колективом авторів видання є актуальним з огляду на недостатю поінформованість суспільства з проблем євроатлантичної інтеграції України і необхідністі реалізації положень Універсалу Національної Єдності.
В популярній формі викладені принципові питання щодо сутності НАТО як міжнародної організації, історичних умов її виникнення, стратегії, принципів функціонування та трансформації відповідно до вимог часу. Дається характеристика етапів розвитку відносин між Україно. І НАТО, напрямків взаємовигідної співпраці та її перспектив.

Ціна: 15,00 грн

<<Назад

 

сайт создан компанией стоимость сайта