Научно-методические и нормативные издания

Кримінальне право України.СУДОВІ ПРЕЦЕДЕНТИ (1864—2007 рр.).\ За редакцією В.Т. Маляренка, К.: «Освіта України», 2008. - 1106 с. Голови Верховного Суду України (2002—2006 рр.), доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України.
Це перше у вітчизняній практиці видання судових прецедентів, які складалися починаючи з «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1864 року і по цей час, і які не втратили своєї актуальності, практичної і наукової цінності незалежно від змін суспільно-економічних відносин. Судові прецеденти систематизовано за розділами і статтями Кримінального кодексу України станом на 31 грудня 2007 року.

Цена: 121, 00 грн. Заказать


Міжнародне економічне право: Навчально-методичний посібник \ Веприняк Д.М., К.: Освіта України, 2009. – 236 с.
У навчально-методичному посібнику міститься робоча програма дисципліни, методичні поради до вивчення тем, методичні вказівки і плани проведення практичних (семінарських) занять, методичні вказівки і питання до самостійної роботи, методичні поради до роботи з тестами, тестові завдання,  методика написання і теми рефератів, методика написання і теми контрольних робіт, методика модульного контролю, питання до іспиту, методика проведення комплексних контрольних робіт, список рекомендованої літератури та додатки.
Для студентів та викладачів  вищих навчальних закладів.

Цена: 59, 00 грн. Заказать


Методика розслідування комп’ютерних злочинів. Монографія / О.І. Мотлях. – К.: «Освіта України», 2009. – 296 с.
У монографії детально викладено зміст методики розслідування злочинів, передбачених розділом ХVІ КК України «Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку».
Використано матеріали слідчої і судової практики, сформульовані пропозиції щодо протидії злочинам з використанням комп’ютерних технологій.
Монографічний матеріал може бути використаним: у навчальному процесі, практичній та науковій діяльності.

Цена: 72,00 грн. Заказать


Інформаційне право (основи теорії і практики). Монографія.  Цимбалюк В.С.  – К.: «Освіта України» 2010. - 388 с.
У монографії розглядаються у єдності теорія і практика інформаційного права, як чинник формування та розвитку інформаційного суспільства, кодифікації інформаційного законодавства.
Розраховано на науковців, політиків та практиків, які переймаються проблемами інформаційного права, правової інформатики, інформаційної безпеки, державної інформаційної політики, правотворення, правозастосування у сфері суспільних відносин щодо інформації, інформаційної діяльності. Також монографія може бути застосована при викладанні та вивченні навчальних дисциплін «Інформаційне право», «Правова інформатика», «Правове регулювання інформаційної безпеки», «Міжнародне інформаційне право» та інших.

Цена: 58, 00 грн. Заказать

Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні: [монографія] /Козак О.С.  за ред. О.М. Бандурки. –  Київ: Освіта України, 2009. – 202 с.
Комплексно розглянуті теоретичні та правозастосовні проблеми інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Розроблено механізм оцінки його ефективності, на основі якого досліджено практику застосування звільнення від кримінальної відповідальності в Україні. Викладено пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства України в цій сфері. Розраховано на суддів, працівників прокуратури, органів безпеки, внутрішніх справ, податкової міліції, інших правоохоронних органів, адвокатів і юридичних консультантів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів юридичних навчальних закладів.

Цена: 49, 00 грн. Заказать

 <<Назад  1 2  Вперед>>

 

сайт создан компанией стоимость сайта