Педагогика. Инноватика. Методические издания. Технологии образования

Наименование

 <<Назад 1 2 3 4 5 6 7 Вперед>>

Педагогіка мистецтва. Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін
Падалка Г.М. – К.: Освіта України, 2008 –243 с.                                                            
Видання присвячено науковій розробці і обґрунтуванню методологічних засад, принципів, педагогічних умов, методів викладання навчальних дисциплін з різних видів мистецтва. Висвітлюються функції мистецької освіти, проблеми художнього пізнання, завдання втілення гуманітарної парадигми, забезпечення національної основи навчання мистецтва, а також питання досягнення цілісності навчального процесу, його культуровідповідності і естетичної спрямованості, потреби і можливості індивідуалізації навчання мистецтва, спонукання учнів до рефлексивного сприймання художніх творів.

Ціна: 53,00 грн.  Заказать

Менеджмент і маркетинг в освіті: Навч. –метод. посіб. / Мороз І.В. –  К.: «Освіта України», 2009 – 192 с.
У посібнику викладений зміст модульної робочої програми нормативного навчального курсу з менеджменту і маркетингу освіти, курс лекцій, тестові завдання, перелік питань до державної атестації спеціалістів, критерії оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. Загальні засади управління загальноосвітнім навчальним закладом розкриті з урахуванням досягнень сучасної науки та досвіду розбудови національної системи освіти.
Рекомендується студентами і викладачам педагогічних університетів, інститутів, коледжів, керівниками загальноосвітніх закладів.

Ціна: 32,00 грн. Заказать

Інфекційні хвороби, що набули соціальн. значення: Посібник. – К.: «Освіта України», 2006. – 56 с.
Додаток до підручника з основ медичних знань для студентів усіх спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів.

 

 

 

Ціна: 12,00 грн. Заказать

Словник-довідник термінів педагогічного маркетингу
Флегонтова Н.М. – К.: Освіта України, 2008.                                                                   
Автор словника ставить за мету ознайомити читача з новим напрямом у педагогічній діяльності, озброїти його сучасною лексикою. Словник налічує більше 200 понять і термінів, а також тлумачення слів і словосполучень, що найчастіше вживаються в сучасній маркетинговій та педагогічній термінології.
Розрахований на викладачів, та студентів вищих педагогічних навчальних закладів, магістратів, аспірантів, науковців та всіх, кого цікавлять проблеми освітньої та виховної роботи.

Ціна: 25,00 грн. Заказать

The Modern biology. Taste
 Учебное пособие. / Страшко С.В., - К: «Освіта України», 2006. – 248 с.
В учебное пособие включены 800 тестовых заданий, составленных на основе материалов, подготовленных ведущими учеными и преподавателями 24 стран-участниц Международной биологической олимпиады (МБиО) и прошедших селективный отбор на заседаниях международного жюри. Содержание заданий охватывает все основные разделы современной биологии и отвечает требованиям к уровню знаний выпускников специализированных биологических классов и студентов первого курса биологических факультетов, утвержденным международным координационным комитетом МБиО. По сложности задания, в основном, относятся к творческим и проблемным тестам контроля знаний.

Ціна: 29,00 грн. Заказать

Современная биология. Тесты
Учебное пособ. / Страшко С.В., - К.: «Освіта України», 2006. - 248 с.
В учебное пособие включены 800 тестовых заданий, составленных на основе материалов, подготовленных ведущими учеными и преподавателями 24 стран-участниц Международной биологической олимпиады (МБиО) и прошедших селективный отбор на заседаниях международного жюри. Содержание заданий охватывает все основные разделы современной биологии и отвечает требованиям к уровню знаний выпускников специализированных биологических классов и студентов первого курса биологических факультетов, утвержденным международным координационным комитетом МБиО. По сложности задания, в основном, относятся к творческим и проблемным тестам контроля знаний.

Ціна: 29,00 грн. Заказать

Сучасна біологія. Тести
Навчальний посібник. / Страшко С.В., - К.: «Освіта України», 2006. - 248 с.
В учебное пособие включены 800 тестовых заданий, составленных на основе материалов, подготовленных ведущими учеными и преподавателями 24 стран-участниц Международной биологической олимпиады (МБиО) и прошедших селективный отбор на заседаниях международного жюри. Содержание заданий охватывает все основные разделы современной биологии и отвечает требованиям к уровню знаний выпускников специализированных биологических классов и студентов первого курса биологических факультетов, утвержденным международным координационным комитетом МБиО. По сложности задания, в основном, относятся к творческим и проблемным тестам контроля знаний.

Ціна: 29,00 грн. Заказать

Вивчення величин у початкових класах
Г.П.Лишенко -К. “Освіта  України” 2005.                    
Рекомендовано Міністерством освіти і науки  України
Розглядаються загальні питання вивчення величин у початкових класах та методика ознайомлення з довжиною ,обємом, масою, площею і часом та їх вимірюванням; розвязуванням задач з пропорційними величинами; наводяться приклади розробок нестандартних уроків та позакласних тематичних занять з вказаних питань.Розраховано на студентів, магістрантів, викладачів педагогічних закладів освіти, вчителів початкових класів.

 

Ціна: 20,00 грн. Заказать

Соціально – просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ\СНІДу Навчально-метод. Посібник. \ Страшко С.В., Животовська Л.А.-К..«Освіта України», 2005. – 280 с.
Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, вчителі основ здоров `я , викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності.

 

 

 

Ціна:49,00 грн. Заказать

 <<Назад 1 2 3 4 5 6 7 Вперед>>

сайт создан компанией стоимость сайта