Название страницы

Яка має бути Україна?! / Туголуков В. О. К. : Освіта України, 2012 – 68 с. 

 

Книга є узагальненим  баченням України, якою вона має бути. Образ України  сформувався  в результаті розгляду і аналізу багатьох ідей  і думок, моделей і концепцій по розвитку держави Україна, використовуючи всі доступні ресурси ЗМІ (друк, радіо, телебачення, Інтернет), з тим,  щоб висловити загальну думку-відповідь громадян - виборців про те, якою повинна бути Україна - єдина і неподільна (її адміністративно-територіальний устрій), розвита і багата (її соціально-економічний розвиток), сильна  і незалежна (її воєнна організація), духовна і квітуча  (її внутрішня політика)   та горда і шановна   (її зовнішня політика).

Книга може бути корисна для політиків, економістів, соціологів,  громадських діячів та усіх громадян, якім небайдужа доля України і які хочуть і можуть зробити Україну, якою вона повинна бути.

Цена: 65 грн.

Теорія детермінованих процесів та систем. Приклади та задачі / О.В. Гармаш, О.І. Красильніков. – К.: «Освіта України», 2012. – 60 с.

 

В посібнику розібрані приклади рішення типових задач з основних розділів теорії детермінованих процесів та систем, а також підібрані задачі для самостійної роботи. З кожної теми наведений перелік необхідних теоретичних контрольних питань та посилання на розповсюджену навчальну літературу. До всіх задач для самостійної роботи наведено відповіді. Для викладачів та студентів спеціальностей, які містять дисципліни з теорії процесів та систем. Може бути корисним для осіб, що займаються самоосвітою.

Цена: 29 грн.

ПОЛІГРАФ: наукова природа походження, нормативно-правове регулювання та допусимі межі застосування. Монографія. . / Мотлях О.І. – К.: «Освіта України», 2012. – 428 с.

 

У монографії з урахуванням міжнародної та вітчизняної практики комплексно досліджується процес зародження, становлення та утвердження науково-технічного приладу поліграфа. Розкриваються сучасні напрями його застосування у суспільних правовідносинах та можливості впровадження даної інструментальної детекції у діяльність правоохоронних органів щодо розкриття та розслідування злочинів. Особливого змісту надається методиці підготовки та проведення тестових опитувань осіб, які підозрюються у вчиненні злочину з метою встановлення об’єктивної істинни у справі. Сформульовано пропозиції щодо процесуальних форм закріплення результатів експертних психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа шляхом сворення нового виду судових експертиз. Звернуто увагу на проблемні питання процесуального змісту, які стосуються забезпечення доказів отриманих за результатами полігра- фологічних досліджень та запропоновано механізм удосконалення кримінально-процесуального законодавства України. 

Монографічний матеріал розрахований на використання у навчальному процесі, практичній та науковій діяльності.

Цена: 98 грн.

Инструменты хореографа. Терминология хореографии / Ю. В. Колесниченко. – К.: Освіта України, 2012. – 660 с.

 

Каждый профессионал в своей работе для достижения результата и решения поставленных задач использует определённые инструменты и приёмы.

Хореограф как профессионал ничем не отличается от профессионального столяра, шахтёра, дворника... Разница только в том, какие инструменты они используют и какой результат при этом они получают.

Термины – это те же инструменты. Знание терминов расширяет возможности профессионала-хореографа.

Цена: 665 руб.; 132 грн 50 коп.

Образовательный взрыв / В.М. Спиваковский. – Киев: ЧФ «МУВЦ “Гранд-Экспо”», 2011. –  436 с.: ил. 

 

Новая книга известного учёного, бизнесмена и писателя Владимира Спиваковского. Автор, за плечами которого десятки уникальных бизнес-проектов, не дожидаясь реформ сверху, подорвал систему образования снизу, построив глобальный «знание-скрёб» мирового значения – Гипермаркет Знаний. Соединение фундаментальных знаний с уроками новой волны (уроки счастья, богатства, харизмы, наследства, везения, чувств, и ума) уже воспринято в мире как новый формат школьного образования, которое, возможно, станет доминирующим в ближайшие десятилетия. Это система образования на двойной результат, с включением новейших облачных и нано технологий, где эффективно развиваются и простые школы, и пятизвездочные школы. «Образовательный взрыв» написан лёгким языком, полон афоризмов и изящных иллюстраций. Эта книга – реальная помощь учителям, облегчение ученикам, экономия правительству и вдохновение умным людям.

Цена: 620 руб.; 180 грн.  

Системология. Общая теория систем / Кононюк А.Е.  — В 4-х кн. Кн 1.— К.: Освита Украины, 2012. — 564 с.

 

В предлагаемом многотомном научно-учебном издании предпринята попытка раскрыть с единой идеологической и методологической точки зрения  чрезвычайно сложную  научную проблему - общую теорию систем. В работе достаточно полно, на взгляд автора, раскрыты методы системного подхода и системного анализа, используемые при анализе и синтезе различного класса систем. Определяются основные (базовые) понятия теории систем, раскрывается содержание системного анализа, его технология.

Для бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов, докторантов всех специальностей.

Цена: 440 руб.; 118 грн.

Базовая теория оптимизации. Начала. Книга 1. / Кононюк А.Е. К.: Освіта України, 2012. – 692 с.                                                                                                                  

 

Настоящая работа является систематическим изложением базовой теории оптимизации для конечномерных задач. Основное внимание уделяется идейным основам методов, их сравнительному анализу и примерам использования. Охвачен широкий круг задач — от безусловной минимизации до условной минимизации. Обсуждается методика постановки и решения прикладных проблем оптимизации. Приводятся условия экстремума, теоремы существования, единственности и устойчивости решения для основных классов задач. Исследуется влияние помех, негладкости функций, вырожденности минимума. Работа предназначена для магистров, аспирантов, докторантов, инженеров, экономистов, статистиков, вычислителей и всех тех, кто  сталкивается с задачами оптимизации.

В 2-х книгах:

Книга 1. Начала;

Книга 2. в 4-х частях.

Базовая теория оптимизации. Книга 1 «Начала» - 476 руб, 125 грн.

Базовая теория оптимизации. Книга 2 «Безусловная оптимизация» ч. 1. – 430 руб, 108 грн.

Базовая теория оптимизации. Книга 2 «Безусловная оптимизация» ч. 2 – 440 руб, 118 грн.

Базовая теория оптимизации. Книга 2 «Безусловная оптимизация» ч. 3 – 400 руб, 98 грн.

Базовая теория оптимизации. Книга 2 «Безусловная оптимизация» ч. 4 – 430 руб, 105 грн.

  << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

 

сайт создан компанией стоимость сайта