Название страницы

Комплексный способ коррекции метаболических нарушений. Методика лечения нарушений обмена витамина D, церебрального паралича, прогрессирующей мышечной дистрофии (синдром SEGAWA – синдром дефицита дофамина) / Е. А. Прахина. – К. 2012. – 212 с.

В книге в доступной и систематизированной форме изложены основные положения биохимии и физиологии человека. Во вступительных главах книги, на примере частного случая, описана причинно-следственная связь нарушений метаболизма, которая приводит к тяжелым системным заболеваниям, и в частности, крайне тяжелому заболеванию – детскому церебральному параличу. Описано влияние на метаболизм человека витамина Д и его значение в биоэнергетическом обмене, а также возможные пути нарушений метаболизма, возникающих при его недостатке.

 

Історія архітектури: навч. посібник в 3 ч. / [Солярська І.О., Васильченко В.І., Авдєєва М.С., Авдєєва Н.Ю.].К. : Освіта України, 2012. – ч. 1: Стародавній світ та середньовіччя. – 2012. – 300 с.

Матеріали, викладені в навчальному посібнику, сприяють формуванню системи знань майбутніх фахівців з історії розвитку світової архітектури та містобудування (від первісних часів до періоду ХVIII ст.), які пов’язані з духовно-матеріальними цінностями різних країн світу. На прикладі визначних пам’ятників архітектури детально аналізуються художньо-стильові тенденції в архітектурі. Посібник написаний відповідно до програми з навчальної дисципліни «Історія архітектури та містобудування» для вищих навчальних закладів освіти. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним для фахівців, що працюють у сфері архітектури, дизайну архітектурного середовища.

Цена: чёрно-белый вариант 392 руб; 98 грн;

цветной вариант 784 руб; 196 грн.

Історія архітектури: навч. посібник в 3 ч. / [Васильченко В.І., Авдєєва М.С., Солярська І.О, Авдєєва Н.Ю.]. – К. : Освіта України, 2012. – ч. 2: Історія української архітектури. – 2012. – 300 с.

 

Матеріали, викладені в навчальному посібнику, сприяють формуванню системи знань майбутніх фахівців з історії розвитку української архітектури та містобудування (від найдавніших часів до сучасного періоду), які пов’язані з духовно-матеріальними цінностями нашої країни. На прикладі визначних пам’ятників архітектури та творчості видатних майстрів  детально аналізуються художньо-стильові тенденції в архітектурі. Посібник написаний відповідно до програми з навчальної дисципліни «Історія архітектури та містобудування» для вищих навчальних закладів освіти. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним для фахівців, що працюють у сфері архітектури, дизайну архітектурного середовища.

Цена: чёрно-белый вариант 392 руб; 98 грн;

цветной вариант 784 руб; 196 грн.

Історія архітектури: навч. посібник в 3 ч. / [Авдєєва М.С., Авдєєва Н.Ю., Васильченко В.І., Солярська І.О.]. – К. : Освіта України, 2012. – ч. .3: Сучасна світова архітектура (творчість майстрів). – 2012. – 300 с.

 

Матеріали, викладені в навчальному посібнику, сприяють формуванню системи знань майбутніх фахівців з історії розвитку світової архітектури та містобудування (від ХVIII ст. до сучасного періоду), які пов’язані з духовно-матеріальними цінностями різних країн світу. На прикладі творчості видатних майстрів, визначних пам’ятників архітектури детально аналізуються сучасні тенденції в архітектурі. Посібник написаний відповідно до програми з навчальної дисципліни «Історія архітектури та містобудування» для вищих навчальних закладів освіти. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, може бути корисним для фахівців, що працюють у сфері архітектури, дизайну архітектурного середовища.

Цена: чёрно-белый вариант 392 руб; 98 грн;

цветной вариант 784 руб; 196 грн.

Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах / М. М. Клименюк, І. С. Кочарян . – К.: Освіта України, 2011. – 192 с., тв.

 

Монографія присвячена проблемам управління вищим навчальним закладом за умов демографічної кризи. Це перше видання в Україні, в якому наведені методи управління та

обґрунтована стратегія, спрямовані на запобігання негативного впливу демографічних чинників та банкрутства конкретних ВНЗ.

Для керівників та викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів та спеціалістів сфери управління та економіки.

Цена: 260 руб; 65,00 грн.

 

Загальні засади місцевого самоврядування в Україні: підручник / авт.-упорядн: В. М. Вакуленко,   М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко та ін. – К.: Освіта України, 2011.– 400 с., тв.

 

У підручнику розглянуто теоретичні та методологічні аспекти місцевого самоврядування як особливої форми публічної влади територіальних громад, конституційно-правові засади місцевого самоврядування, територіально-фунуціональну систему місцевого самоврядування, складання статуту територіальної громади, зарубіжний досвід територіальної організації місцевого самоврядування. Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів, аспірантів і викладачів вищих закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами місцевого самоврядування.

Цена: 340 руб; 85,00 грн.

 

Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу: навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко – К.: Освіта, 2012. – 508 с.

 

Навчальний посібник має прикладний характер і охоплює основну тематику професійно-орієнтованої дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств у сфері туристичного бізнесу», для ВНЗ ІІІІV рівнів, які готують фахівців для сфери туризму. Кожна тема представлена матеріалом, що відповідає типовим завданням діяльності та умінням зі спеціалізації магістерської програми «Менеджмент туристичної індустрії» та спеціальності «Туризмознавство (за видами)».

Призначено для студентів спеціальності 03601 «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент туристичної індустрії» всіх форм навчання.

Цена: 352 руб, 88 грн.

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади  /  Муратов В.Г. – К.: Освіта України, - 2011. –  256 с.

 

Навчальний посібник присвячений питанням сучасної метрології, що нерозривно пов'язана із стандартизацією і сертифікацією, управлінням якістю та безпечністю харчових продуктів, вимірюванням параметрів технологічних процесів харчових виробництв. Приведені традиційні та новітні методи і засоби вимірювання та контролю, підвищення їх точності. Для студентів ВУЗів і спеціалістів з автоматизації технологічних процесів. Навчальний посібник може бути корисним також для студентів і спеціалістів - технологів харчових та інших виробництв.            

Цена: 392 руб.; 98,00 грн.  

Геометрія поверхонь одягу: 2-ге вид., допов. І перероб. / Богушко О.А. – К.: «Освіта України»,2011 – 188 с., іл. 128, тв.

 

Робота присвячена моделюванню поверхонь одягу на основі останніх досягнень прикладної геометрії. Особлива увага приділяється автоматизованому проектуванню одягу за допомогою сучасних методів комп’ютерних інформаційних технологій.

Для наукових працівників та студентів вищих закладів освіти, а також фахівців з проектування церковного одягу . Після кожного розділу наводяться запитання для самоперевірки.                                                

Цена: 312 руб, 78,00 грн.  

 << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

 

сайт создан компанией стоимость сайта