НОВИНКИ

Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення / О.О.Орлов, Є. Г. Рясних, О. В. Савченко  / за  заг. ред. д. е. н., професора    Орлова О. О. – К.: Освіта України, 2011. – 130 с. 

У монографії висвітлені теоретичні, методичні та практичні проблеми ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення. Розглянуті характерні особливості ціноутворення на нову продукцію. Надано аналіз зарубіжної та вітчизняної теорії та практики встановлення цін на нову продукцію. По-новому розглянуті варіанти розрахунку величини річного економічного ефекту, верхньої та нижньої межі ціни на нову продукцію та ціну продажу.
Може бути корисною науковцям, фахівцям та керівникам підприємств у сфері ціноутворення, викладачам та студентам економічних спеціальностей ВУЗів. 

Навчання мовленнєвої діяльності на уроках мови. 1–4 класи: навчально-методичний посібник / О. Г. Лобчук. – К.: Освіта України, 2010. – 120 с.

Посібник є першою спробою узагальнити напрацьований у лінгвістиці та методиці матеріал щодо формування у молодших школярів умінь усіх видів мовленнєвої діяльності. У першій частині подано теоретичні питання мовленнєвої діяльності: поняття про мовлення, його види і функції, структуру мовленнєвого висловлювання, культуру мовлення.  У другій частині розглядаються зміст і методика роботи з аудіювання, читання, письма, говоріння, (складання діалогу, усного і письмового переказу і твору), а також організація перевірки та аналізу монологічних висловлювань молодших школярів. 

29,00 грн  

 Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ: програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К.: Освіта України, 2011. – 281 с.

У програмно-методичному комплексі представлено зміст і методику корекційної роботи з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ. Запропонована система роботи розрахована на вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів. Окремі матеріали комплексу можуть бути використані вихователями спеціальних і загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів та студентами педагогічних вузів

49,00 грн

 

Історія англійської мови: тести (англ. мовою): навчальний посібник / Семененко Г. М.,  – К.: Освіта України, 2011. – 126 с. (збільшений формат)

Навчально-методичний посібник підготовлений для студентів мовних та перекладацьких факультетів, на яких викладаються курси «Вступ до германського мовознавства» та «Історія англійської мови». Структура посібника передбачає 3 блоки, що відповідають основним періодам розвитку англійської мови, а саме, спільногерманському, давньоанглійському та середньо- й ранньоновоанглійському періодам. До складу кожного блоку входить низка вправ, які охоплюють розвиток усіх мовних підсистем: орфографії, фонології, морфології, синтаксису та лексичного складу.

36,00грн

 

Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке / Гнедой Н. В., Е. Е.Маляренко, - К.: 2008. - 184 с.

В монографии предлагается новый подход к распределению энергозатрат в комплексном производстве нефтепродуктов и методические положения оценки энергоэффективности технологических процессов для расчета потенциала энергосбережения, что должно учитываться при разработке долгосрочных проектов развития нефтеперерабатывающих заводов. Для специалистов по вопросам энергосбережения, в том числе в области нефтепереработки, аспирантов и студентов.

71,00 грн

 

 

 

 

 

Сучасні технології в будівництві: Підручник для вузів. / за ред. проф. Менейлюка О. І. – К.: Освіта України, 2011, 534, іл., повнокол.

Серия «Современное строительство»

Підручник узагальнює досвід участі авторів у реалізації сучасних будівельних  проектів, а також викладання варіативної учбової дисципліни «Сучасні технології в будівництві» в Одеській державній  академії будівництва і архітектури.
У підручнику представлені класифікації сучасних конструктивно-технологічних рішень і матеріалів для покрівельних і фасадних систем, внутрішньої обробки приміщень.
Видання допоможе зорієнтуватися у різноманітності матеріалів і технологій, представлених на будівельному ринку. Відомості про інноваційні технології і матеріали з докладними  ілюстраціями  дозволять вивчити їх сучасні особливості.
Може бути використане студентами усіх форм навчання та освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямками підготовки: «Будівництво» та «Архітектура», слухачами курсів підвищення кваліфікації і перекваліфікації фахівців, аспірантами і викладачами, фахівцями проектних і будівельних організацій.

197,00 грн

 

На гребне суетной волны / Т. В. Дука. – К.: Освіта України, 2011. – 422 с.

Роман «На гребне суетной волны» написан в жанре ироническоромантического детектива. Это увлекательная, загадочная и, в то же время, романтическая история, рассказанная с юмором самой героиней от первого лица.
Жизнерадостная Юлия отправляется с компанией друзей на отдых в Турцию. Вскоре в одном из номеров коттеджа была обнаружена убитая женщина. Будучи журналисткой, героиня не смогла остаться в стороне и во всеуслышание заявила, что найдет убийцу. Тем более, что рядом находится мужчина, с которым у нее завязываются довольно противоречивые отношения. Что это?! Страсть? Ненависть? Желание что-то доказать? Желая во всем разобраться, Юля начинает действовать и рискует оказаться потенциальной жертвой убийцы.
Все, кто любит запутанные, несколько авантюрные истории, рассказанные с юмором, подкрепленные бушующими страстями, замешанными на эротике, получат удовольствие от прочтения книги. Удачи вам, уважаемые читатели, и максимум удовольствия!                                                                          34,00 грн

Этногеополитика: Учебное пособие. 2-е изд. / Жириновский В. В., под ред. доктора исторических наук, профессора Васецкого Н. А. - М.: Издание Либерально-демократической партии России, 2011. - 464 с.

В учебном пособии раскрывается новая научная и учебная дисциплина Этногеополитика. Показывается место и роль новой учебной дисциплины в системе общественных и политических наук, раскрывается ее предмет и методы исследования.В книге представлена этногеополитическая модель современного мирового порядка, роль России как генеративно-политического центра восточнохристианской православной цивилизации. Адресовано студентам вузов гуманитарных специальностей, широкому кругу читателей.

 

 

Хімія: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник. / М. В. Гриньова та ін. - К.: 2009. - 464 с.

У навчально-методичному посібнику-довіднику викладено теоретичні основи загальної, неорганічної та органічної хімії в обсязі, необхідному для складання зовнішнього незалежного оцінювання. Кожен розділ посібника супроводжується тестовими завданнями, задачами, вправами для самоконтролю. Узагальнено зразки розв`язків розрахункових задач відповідно до шкільного курсу хімії, а також підвищеного рівня складності. Видання адресоване учням, абітурієнтам, учителям, студентам і всім тим, хто хоче поповнити свої знання з хімії.

89,00 грн

 

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

сайт создан компанией стоимость сайта