НОВИНКИ

 

 

      Древнеегипетская мифология в изобразительной традиции Книги Мертвых / Н. А. Тарасенко. – К.: Освіта України, 2011. – 416 с.

   Монография посвящена проблеме мифологических представлений, отображенных в семантике иллюстраций-виньеток трёх изречений Книги Мертвых, – самого обширного, долговечного и шире всего распространявшегося сборника древнеегипетских заупокойных заклинаний. Предназначена как для специалистов, так и для историков, религиоведов, культурологов, студентов-гуманитариев и всех, кто интересуется культурой Древнего Египта.

125,00 грн

 

     Міжнародна журналістика. Міжнародний піар: навч. посібник /              В. Ф. Іванов, О. С. Дудко. – К.: Освіта України, 2011. – 288 с.

     Посібник є зведенням теоретичної та практичної бази з основ міжнародної журналістики та міжнародного піару. Розкриває концептуально-теоретичні та практичні засади функціонування міжнародної журналістики та міжнародного піару, що дозволяє скласти уявлення про їхню сутність.
    Рекомендований для учнів 9–11 класів та студентів спеціальностей «Журналістика» та «Зв’язки з громадськістю». Стане у нагоді практикам, які працюють за цими напрямами.

80,00 грн

 

Журналістика в піарі та піар у журналістиці /Упорядн. В.Ф. Іванов,

О.С. Дудко. – К.: 2010. –  288 с.

 

У посібнику розкливаються концептуально-теоретичні та практичні засади функціонування журналістики та піару в журналістиці, що дає можливість отримати уявлення про їх сутність.
Посібник адресується працівникам ЗМІ, студентам ВНЗ, які опановують спеціальності «Журналістика» і «Зв’язки з громадськістю»                 
98,00 грн

 

 

 

 

 

 

     Історія та сьогодення Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / укл. Л. В. Савенкова,                           Н. І. Тарасова, Е. В. Татарчук.  – К.: Освіта України, 2011. –   268 с.

 

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету  імені  М.П.Драгоманова пройшла складний шлях від бібліотеки педагогічних курсів при університеті Святого Володимира до однієї з найбільших наукових бібліотек педагогічних університетів України. Вона має унікальний фонд педагогічної, психологічної, фізико-математичної, соціально-гуманітарної, філологічної, художньої, довідкової літератури на допомогу освітньому, виховному і науково-дослідницькому процесам.

     Пропоноване видання містить чималий фактологічний матеріал про історію і багаторічну діяльність бібліотеки, а також про людей, що вклали частку своєї душі у справу власного життя для блага всіх.

 

    Українсько-іспанський словник лінгвістичної термінології /З .О.Гетьман,  І. С. Орлова, О. Л. Паламарчук, Г. П. Стрeльчук, М. В. Шевченко. – К.: Освіта України, 2011. – 352 с.

    Словник вміщує понад 7 000 термінів. Охоплює найбільш уживану сучасну українську й іспанську термінологію в галузі фонетики, фонології, граматики, лексикології, стилістики, словотвору, історії української мови, діалектології, теорії комунікації.
     Видання рекомендується філологам – студентам, аспірантам і викладачам.

 

 

       Загальні засади місцевого самоврядування в Україні: підручник / авт.-упорядн: В. М. Вакуленко,   М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко та ін. – К.:Освіта України, 2011.– 400 с.

      У підручнику розглянуто теоретичні та методологічні аспекти місцевого самоврядування як особливої форми публічної влади територіальних громад, конституційно-правові засади місцевого самоврядування, територіально-функціональну систему місцевого самоврядування, складання статуту територіальної громади, зарубіжний досвід територіальної організації місцевого самоврядування. Розрахований на слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, студентів, аспірантів і викладачів вищих закладів, фахівців органів державного управління та органів місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться сучасними проблемами місцевого самоврядування.                                               85,00 грн

        Креативное управление развитием социально-экономических систем:  монография / В. А. Василенко. – К.: Освита Украины, 2010. – 772 с.

      В монографии исследуются принципы, факторы и методологические подходы системы креативного управления социально-экономическими системами (СЭС), направленные на обеспечение устойчивого развития экономики Украины.
      Система креативного менеджмента рассматривается как эффективный механизм успешного развития СЭС за счет организационно-экономических приемов, требующих минимальных финансовых затрат в современных экономических условиях и на базе категориального аппарата синергетики. Исследуются организационно-экономические проблемы развития организаций на основе анализа процессов эволюции, синергетики и динамики нелинейных систем в сравнении с законами развития технических систем и во взаимодействии со всеобщими законами диалектики.    118,00грн

 

 

 

       Моделювання біомедичних процесів. Геноміка: навч. посібник /          Е. Г. Азнакаєв. – К.: Освіта України, 2011. – 428 с.

      В основі посібника – лекції, що читаються автором студентам НАУ . Викладено основні питання з біоінформатики та геноміки. Наведено принципи функціонування базових технічних пристроїв для дослідження біологічних процесів з точки зору фізики, хімії та математики. Розглянуто фізичні та математичні основи та методику проведення дослідження геномної структури біологічних об’єктів (електрофорез, основи оптичної мікроскопії та електронно-мікроскопічної техніки; спектрофотометрії; дії електромагнітного поля на біологічні об’єкти). Розглянуті також різноманітні всесвітні бази даних з геномної структури біологічних об’єктів та комп’ютерні програми з їх обробки, окремі питання біокібернетики; вплив радіації на геномну структуру біологічних об’єктів.
      Рекомендовано для студентів вузів, професійна підготовка яких пов’язана з біоінформатикою, біотехнологією та електронікою. Може бути корисним також для студентів, які навчаються за спеціальностями з біомедичної інженерії, біофізики, екології, фізичної та медичної електроніки, біокібернетики, біології, медицини, біотехнічних та медичних апаратів і систем.

 

      Організаційно-педагогічні та дидактико-психологічні основи про-
ектування інформаційного навчального середовища із застосуванням програмно-інструментального комплексу: навч.-метод. посіб.
/
В. Л. Шевченко. – К.: Освіта України, 2010. – 104 с.

      Викладено теоретичні засади проектування інформаційного навчального
середовища та методичні рекомендації з розроблення електронних програмно-педагогічних засобів на основі структурно-логічних, міжпредметних та причинно-наслідкових зв’язків, з використанням програмно-інструментального комплексу підтримки організаційно-педагогічних та дидактико-психологічних процесів в загальноосвітньому навчальному закладі.
     Розроблено для магістрів, аспірантів, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та викладачів закладів післядипломної педагогічної освіти за підтримки МОНМС та Держагентстінформнауки України в рамках Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» у 2009–2010 роках.

   << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

сайт создан компанией стоимость сайта