Коррекционная педагогика

Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ: програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К.: Освіта України, 2011. – 281 с.

У програмно-методичному комплексі представлено зміст і методику корекційної роботи з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ. Запропонована система роботи розрахована на вчителів-логопедів дошкільних навчальних закладів. Окремі матеріали комплексу можуть бути використані вихователями спеціальних і загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів та студентами педагогічних вузів

49,00 грн

 

Предметно-розвивальне середовище у молодшій логопедичній групі для дітей із ЗНМ: навч.-метод. посіб. / Ю.В. Рібцун – К.: Освіта України, 2010. – 50 с.

У посібнику представлена орієнтовна структура предметно-розвивального середовища у молодшій логопедичній групі для дітей із загальним недорозвитком мовлення, подано зразки мовленнєвого матеріалу відповідно до мікрозон. Він є практичним додатком до авторського програмно-методичного комплексу «Формування усного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ».
Посібник стане у нагоді вчителям-логопедам, вихователям масових дошкільних навчальних закладів і компенсуючого типу для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, студентам педагогічних вузів та всім тим, хто займається навчанням і розвитком дошкільників.

Мовленнєва картка обстеження дітей четвертого року життя із ЗНМ / Юлія Рібцун. – К.: Освіта України, 2010. – 12 с.

Мовленнєва картка обстеження дітей четвертого року життя із загальним недорозвитком мовлення – практичний додаток до авторського програмно-методичного комплексу «Формування усного мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ». Вона розроблена з метою полегшення роботи вчителів-логопедів, адже в картці достатньо із запропонованих варіантів вибрати потрібний і підкреслити його та навести у відповідних графах зразки дитячого мовлення. Мовленнєва картка може стати в нагоді практичним психологам дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей із тяжкими порушеннями мовлення для здійснення комплексної діагностики психофізичного розвитку дошкільників.

Теорія і практика олігофренопедагогіки та спеціальної психології: збірник наукових праць: вип. 5 / за ред.: Т. В. Сак. – К.: Освіта України, 2011 – 170 с.

Збірник містить статті з актуальних проблем теорії і практики олігофренопедагогіки та спеціальної психології. Представлено результати теоретичних, практичних та експериментальних досліджень проблем навчання і виховання розумово відсталих дітей, надаються рекомендації щодо їх впровадження в практику, здійснюється екскурс в історію проблеми.
Адресовано науковцям, учителям, вихователям, психологам закладів спеціальної освіти, працівникам соціальної служби, студентам дефектологічних факультетів педагогічних університетів, аспірантам і всім, хто цікавиться проблемами навчання і виховання розумово відсталих дітей.

 

 

 

Комплексный подход к преодолению общего недоразвития речи у дошкольников подготовительной к школе группы. Конспекты занятий /    О.С. Гомзяк. - М.: 2007. - 392 с.

Вниманию логопедов предлагается пособие, включающее перспективный план и конспекты занятий для преодоления общего недоразвития речи (ОНР) у детей 5-7 лет. Оригинальность данной системы работы состоит в комплексном подходе логопеда к организации и проведению эффективной коррекционной работы с детьми подготовительной к школе логопедической группы. Она направлена на коррекцию фонетико-фонематических и лексико-грамматических недостатков и развитие связной речи у данной категории детей. Комплексные занятия, представленные в пособиях, проводятся на материалах лексических тем и содержат упражнения для развития общей, артикуляционной и мелкой моторики, речевого дыхания, голоса, произношения; обучения детей грамоте и развития связной речи. Система работы представлена в виде комплекса пособий и включает в себя: перспективный план и конспекты занятий, демонстрационный материал к занятиям по развитию связной речи, пособие для индивидуальной работы с детьми, тетрадь взаимосвязи работы логопеда и воспитателя.

Основы дефектологии: учеб. пособие / В.В. Хитрюк. - Минск.:2009. - 280с.: ил.

Раскрываются основные положения дефектологии: структура дефектологического знания, психологические основы, общая психолого-педагогическая характеристика различных категорий детей с особенностями психофизического развития и др. Предназначено для студентов педагогических специальностей вузов, практикующих учителей начальных классов, педагогов дошкольных учреждений, слушателей системы повышения квалификации и переподготовки кадров.

 

 

Введение в логопедию: Материалы для практического усвоения системы фонем русского языка: Учеб. пособие для студ. и слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации / М.Ф. Фомичева, Е.В. Оганесян. - М.: 2010. - 88 с.

Авторы предлагают материалы, которые помогут студентам педагогических профессий освоить основные принципы клаcсификации звуков русского языка с учетом анатомо-физиологических особенностей их образования, и рекомендации по коррекции звукопроизношения. Пособие предназначено для студентов педагогических институтов, слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации, лиц речевых профессий, а также может быть интересно учителям, воспитателям и родителям.

 

Скогроговорки в речевом тренинге: учеб. пособие: 2-е изд. / М.В.Смирнова. - Спб.: 2009. - 108 с.

Данное пособие предназначается для абитуриентов, собирающихся поступать в Санкт-Петербугскую академию театрального искусства. Оно может быть также полезно студентам первых-вторых актерских курсов и начинающим преподавателям предметов "Сценическая речь". Рекомендовано широкому кругу лиц, желающих улучшить дикцию и речь.

 

 

 

Наличие и стоимость книг уточняйте у менеджера

<< Назад

сайт создан компанией стоимость сайта