Спорт

 

Практикум з легкої атлетики: навч. посібник / В. Т. Ткаченко. – К.: Освіта України, 2011. – 268 с.

Посібник підготовлено у відповідності з вимогами курсу зі спеціальності «Фізичне виховання». Напрям підготовки 6.010201. Розглядається техніка, методика навчання видам легкої атлетики, які є складовою програми фізичного виховання учнів; вперше запропоновані теми для самостійного опрацювання, визначені як потокові, так і підсумкові вимоги оцінювання навчальної діяльності студентів з дисципліни
«Теорія і методика викладання легкої атлетики» відповідно до змістових модулів.
Орієнтований на студентів педвузів, викладачів фізичного виховання, а також тих, хто цікавиться розвитком легкої атлетики на теренах України.

47,00 грн

От русской лапты к софтболу / В.Т. Ткаченко. – К.: «Освіта України», 2008.
Цель данного пособия – помочь студентам специальных учебных  заведений физической культуры и тренерам овладеть техническими приемами и методиками обучения софтболу. В пособии даётся подробное описание техники игры в русскую лапту и софтбол, а так же набор упражнений для ОФП, специальные, подводящие и игровые упражнения для освоения технических и тактических приемов игр.

 35,00 грн

 

 

Розвиток фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки: монографія / В. Л. Волков. – К.: Освіта України, 2011. – 420 с.

У монографії розглядаються теоретико-методичні засади розвитку фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки.
Рекомендується викладачам і студентам вищих навчальних закладів, науковцям, які досліджують проблеми розвитку фізичних здібностей студентської молоді, аспірантам і докторантам, які працюють у галузі фізичної культури.

78,00 грн

 

Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді: Навч. посібник / Волков В. - К.: «Освіта України», 2008. – 256 с.

У навчальному посібнику надаються сучасні дані щодо теорії, методики і організації фізичної підготовки студентської молоді, основні технології і організації фізичної підготовки студентської молоді, основні технології розвитку загальних, спеціальних та професійно-прикладних фізичних здібностей у процесі учбових, учбово-тренувальних та самостійних занять фізичними вправами.
Навчальний посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів вищих учбових закладів фізичного виховання і спорту.

36,00 грн

Спортивна підготовка молодших школярів: підручник/ Л. В. Волков – К.: Освіта України, 2010 – 432с.

Зміст посібника складають дані про історичні та соціальні передумови формування системи початкової спортивної підготовки молодших школярів, визначення спортивних здібностей та обдарованості, організації навчально-тренувальних занять, їх контролю та корекції.
Для фахівців у галузі фізичного виховання та спортивної підготовки, викладачів, аспірантів та студентів.

Молодший шкільний вік: виховна спрямованість занять фізкультурою і спортом: Навчальний посібник /  Л.В. Волков. - К.: «Освіта України», 2007. – 106с.


Призначено фахівцям у галузі фізичного виховання, вчителям початкових класів та студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

 25,00 грн

 

 

Історія фізичної культури: посібник  /  Н. Є. Пангелова - К.: Освіта України, 2011 – 288 с.

Пропонований посібник — один із перших навчально-методичних комплексів, створених спеціально для роботи за кредитно-модульною системою організації навчального процесу при вивченні дисципліни «Історія фізичної культури».Розділи посібника охоплюють весь курс історії фізичної культури і містять повний набір матеріалів, потрібних для організації повноцінної аудиторної та самостійної роботи студентів: теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, добірки тестових запитань для модульного контролю.

45,00 грн

Психология спорта: схемы, комментарии, практикум / Ложкин В. Г., учебное  пособие – К.: Освита Украины, 2010. – 484 с., увеличенный формат.

Учебное пособие отражает в обобщенном виде теоретические и прикладные вопросы современной психологии с учетом специфики спорта.Материал представлен в виде схем и комментариев к ним, что способствует более полному усвоению категорий и понятий психологии спорта.  Для студентов, магистров и студентов, специализирующихся в психологии, а также специалистов спорта и физического воспитания.

125,00 грн

 

Наличие и стоимость книг уточняйте у менеджера

<<Назад 1 2

сайт создан компанией стоимость сайта