Межвузовский библиотечный обмен

Книги, находящееся в фондах библиотек и не пользующиеся спросом среди абонентов данной библиотеки, целесообразней заменить  другими изданиями. Издательство «Освита Украины» предлагает книгообмен для библиотек.


Чтобы  разместить на страницах нашего сайта  ваше предложение  книг для обмена Вам необходимо заполнить следующую форму .


По вопросам книгообмена обращаться  по тел. (044) 228-81-29, 237-59-92.

Научная библиотека Национального педагогического университета

имени М.П. Драгоманова предлагает библиотекам литературу для обмена по списку.

 

НАЗВАНИЕ

Год изд.

Количество

Анісімов А.В. Алгоритмічна теорія великих чисел. – Київ: Академперіодика

2001

1

Бех В.П. Человек и вселенная. – Запорожье: Просвіта

2004

2

Вакарчук І.О. Теорія зоряних спектрів. - Львів

2002

2

Велика трійця: Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. – Київ: Етнос

2005

4

Вільде І. Сестри Ричинські. Кн.2. – Київ: Україна

2005

47

Дідович М.М. Розвязування задач з фізики /М.М.Дідович, С.М.Пастушенко, В.П.Сергієнко. – Київ: ДІАЛ

2004

2

Жалдак М.І. Комп’ютер на уроках геометрії /М.І.Жалдак, О.В.Вітюк. – Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова

2000

10

Завілопуло А. Метастабільні атоми і молекули /А.Завілопуло, Є.Ремента. – Львів: Євросвіт

2001

1

Загородній А.Г. Інвестиційний словник /А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк. – Львів: Бескид Біт, – 512 с.

2005

11

Іваницький С. Російсько-український словник. – Київ, Обереги

2006

8

Комаринський Я. Фінансово-інвестиційний аналіз /Я.Комаринський, І.Яремчук. – К.: Книга Памяті України,

1996

10

Корець М.С. Опір матеріалів /М.С.Корець, В.І.Трегуб. – Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова,. 312 с.

1999

1

Кузьмінський Є.В. Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії /Є.В.Кузьмінський, Г.Я.Колбасов. - Київ: Академперіодика,. – 182 с.

2002

1

Курдюмов Г.В.Вибрані праці. – Київ: Видавничий Дім “Академперіодика”

2002

1

Маковей О. Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича. – Чернівці.

2005

2

Марголіна І. Київська обитель святого Кирила. – Київ: Либідь. – 352 с.

2005

14

Мащенко І.Г. Хроніка українського радіо і телебачення в контексті світового аудіовізуального процесу. – К.: Україна

2005

10

Мельниченко В. Майстер. – Київ: Либідь.- 392 с. (про Б.Ступку)

2005

5

Михалюк С.О. Основи хімічних процесів /С.О.Михайлюк, В.А.Богатиренко. – Київ

2002

2

Наука і сучасність. Збірник наукових праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., Логос,

Вип. 2. Ч. 1.

Вип. 2. Ч. 2

Вип. 2. Ч. 3.

Вип. 2. Ч. 4.

 

1999

1999

1999

1999

 

1

1

1

1

Опєкунов В.В. Конструкційно-теплоізоляційні будівельні матеріали на основі активованих сировинних компонентів. – Київ. Видавничий дім. Академперіодика

2001

5

Освіта України за роки незалежності: стан, факти, події / за заг. ред. Кременя. – Київ. Вища школа

2001

5

Островерхова Н.М. Ефективність управління загальноосвітньою школою: соціально-педагогічний аспект /Н.М.Островерхова, Л.Даниленко. – К.: Школяр.

1996

1

Перші Міжнародні Драгоманівські читання. Вип. 1. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова

2003

15

Підготовка вчителя початкової школи в умовах нової парадигми освіти. Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова

2004

1

Працьовитий М.В. Фрактальний підхід у дослідженнях сингулярних розподілів. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова

1998

11

Редько В.Н. Реляційні бази даних: табличні алгебри та SOL-подібні мови. – Київ, Видавничий дім “Академперіодика”

2001

1

Романовський О.О. Теорія і практика зарубіжного досвіду в підприємницькій освіті України: Монографія. – К.: Деміур

2002

3

Самойленко А.М. Лінійні системи диференціальних рівнянь з виродженнями /А.М.Самойленко, М.І.Шкіль. – К.: Вища школа

Симонов Н.Н. Континуальная электродинамика. – Киев, Укринтэи

2000


2001

14


3


Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності / за ред. Дурдинця В.В., Зайчука В.О., Тадія В.Я.\ - К.: Навчальна книга

2005

2

Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. За заг. ред. Проф. А.Й. Капської. Том XVI. – К.: Логос

2001

2

Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. За заг. ред. Проф. А.Й. Капської. Т.XVII. в. 2. – К.: Логос

2002

2

Стратегія реформування освіти в України. Рекомендації з освітньої політики. – К.

2003

4

Студентські фізико-математичні етюди. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – № 1

1999

4

Трегуб І.Г.Основи розрахунку деталей машин і механізмів. Навчальний посібник. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова

2003

1

Українська педагогічна бібліографія. Покажчик літератури / Укл. Н.І. Тарасова, Е.В. Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова

Всі випуски


Фармакологічний аналіз реденторно-лігандної взаємодії. – Київ: Академперіодика,. – 700 с.

2001

1

Шпак О.Т. Економічна підготовка педагогічних кадрів в системі безперервної освіти. – К.: Четверта хвиля

2000

2

 Далее>>

сайт создан компанией стоимость сайта